Menu
 

GILDE NEDERLAND

 

Stichting Gilde Nederland is de koepelorganisatie van circa 50 lokaal werkende Gilden. Bij deze Gilden, verspreid over heel Nederland, dragen vrijwilligers belangeloos hun kennis, kunde en ervaring over aan anderen. Met tijd en aandacht.

Visie:
Gilde Nederland wil uitgroeien tot een grote Nederlandse vrijwilligersorganisatie die invulling geeft aan de behoefte van mensen om zich te blijven ontwikkelen door het delen van hun kennis, kunde en ervaring en zich daarmee belangeloos inzetten voor de maatschappij. Gildevrijwilligers leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan de sociale cohesie door mensen in staat te stellen beter te functioneren binnen hun sociale omgeving of op de arbeidsmarkt en door hen bewust te maken van hun leefomgeving en lokale geschiedenis.

Externe missie:
Gilde Nederland behartigt als overkoepelende organisatie de belangen van de zelfstandige lokale Nederlandse Gilden op nationaal niveau en draagt het image van de Gilden uit als de organisatie voor overdracht van kennis, kunde en ervaring door vrijwilligers. Gilde Nederland fungeert tevens als platform en speelt een proactieve, bindende en stimulerende rol voor de lokale Gilden.

Interne missie:
Gilde Nederland ondersteunt en faciliteert de lokale Gilden in hun bestaan en ontwikkeling, stimuleert de samenwerking tussen bestaande Gilden en ook de oprichting van nieuwe Gilden.

Toekomstige rol van Gilde Nederland
De notitie over de toekomstige rol van Gilde Nederland is het resultaat van de uitkomsten van de consultatieronden die in het voorjaar van 2015 zijn gehouden en de uitkomst van de vergadering met de Raad van Advies op 21 mei 2015. De volledige tekst van de notitie kunt u HIER ophalen.

Wie kunnen gebruikmaken van de diensten?
Particulieren, non-profitorganisaties en beginnende ondernemers. Alle adviezen zijn gratis, maar gemaakte kosten moeten worden vergoed.

Waaruit bestaan deze diensten?

Gildevrijwilligers voeren geen klussen uit maar adviseren. Zij adviseren op allerlei gebied, geven lezingen, begeleiden, converseren in vreemde talen en laten anderen profiteren van hun jarenlange ervaring opgedaan in beroep of hobby.
Een groot aantal Gilden is tevens actief op het gebied van computerinstructie. Dit loopt van hulp bij installatie thuis, tot het aanbieden van een uitgebreid lessenpakket.

 

Veel Gilden organiseren (stads)wandelingen en/of fietstochten, waarbij gidsen bezoekers langs de mooiste plekjes van hun stad of dorp voeren. In een groeiend aantal steden zijn taalprojecten opgestart, waar Gildeadviseurs anderstaligen helpen beter Nederlands te leren spreken. Misschien hebt u zelfs al gehoord van het spraakmakende project SamenSpraak.

 

Wilt u van de diensten gebruik maken of zelf uw diensten aanbieden?
Meldt u dan aan bij een van de plaatselijke Gilden.

Contactgegevens:
Stichting Gilde Nederland

M: secretariaat[at]gilde-nederland.nl
T: +31 0652417973
IBAN: NL35INGB0006494025
 


 

(C) Stichting Gilde Nederland | Webbeheerder