Stichting Gilde Nederland is de koepelorganisatie van circa 50 zeer actieve Gilden. Bij deze Gilden, verspreid over heel Nederland,
delen vrijwilligers belangeloos hun kennis, kunde en ervaring.
 

 

LAATSTE NIEUWS

 


 

29 juni
Gilde Magazine nummer 3-2016 is verschenen
 
   
GM 3-2016In nummer3 van Gilde Magazine onder meer aandacht voor de Landelijke Gilde Wandeldag in Dordrecht, het dagje uit van Gilde Amersfoort, Gilde Leiden en het Taalmaatjesjaar, de POWERontmoeting in Maarssen, de Gouden Gildespeld voor Cor Koomen en het besloten gedeelte van de website. U kunt het nummer meteen lezen door HIER te klikken.  

 
10 juni
Geslaagde ontmoetingsbijeenkomst POWER in Maarssen
 

POWER MaarssenOp woensdag 8 juni ontving Gilde Stichtse Vecht 36 mensen op de Ontmoetingsbijeenkomst POWER voor in POWER ge´nteresseerde organisaties. Zij stelden vragen aan oud-deelnemers en begeleiders van workshops POWER in Stichtse Vecht. Ontmoeten, delen en uitwisselen: de kracht van POWER Veerkracht op leeftijd. Aan dit door Gilde Nederland ge´nitieerde project nemen al elf organisaties deel. Zie ook www.powernederland.nl
 

 
04 mei
Gilde Magazine nummer 2-2016 is verschenen
 
   
Gilde Magazine 2-2016Nummer 2 van 2016 is verschenen. Met daarin speciaal aandacht voor de Landelijke Gildedag in Rotterdam en de workshops, de 1000ste natuurwandeling in Nijmegen en de 25.000ste cursist in Landgraaf, 30 jaar Gilde De Baronie, regiovergaderiong in Limburg, twaalf en een half jaar wandelen in Zoetermeer, een geslaagd GildecafÚ in Purmerend en Koninklijke onderscheidingen voor Gildevrijwilligers. U kunt het nummer meteen lezen door HIER te klikken.  

 
03 mei
25.000 cursist bij Gilde Landgraaf
 
   

25000 cursistMevrouw Sevenheck is de 25.000e cursist bij Service Gilde Landgraaf. Om deze mijlpaal luister bij te zetten kwam burgemeester Vlecken van de gemeente Landgraaf mevrouw Sevenheck maandag 2 mei speciaal verrassen met een mooie bos bloemen. In zijn toespraak benadrukte de burgemeester het belang van het Gilde voor zijn gemeente. Hij noemde deze vrijwilligersorganisatie iets waarop men zeer trots mocht zijn. Vicevoorzitter en voormalig voorzitter Ed Silvertant heette mevrouw Sevenheck hartelijk welkom bij het Gilde en memoreerde hoe men tot het enorme aantal cursisten in het 24-jarig bestaan van het Gilde was gekomen. Niet alleen de vele talen en creatieve cursussen, maar vooral ook de projecten, zoals bijvoorbeeld Veiligheid in het verkeer, MultiCultuur en Mijnbouw waaraan talloze basisschoolleerlingen deelnamen, hebben tot dit resultaat geleid. Mevrouw Sevenheck was blij verrast met haar huldiging, maar merkte fijntjes op dat dit onmogelijk zou zijn geweest zonder haar voorgangers

 

 

Alleen voor leden


skanfonds


sluyterman


rcoak


 

 

(C) Stichting Gilde Nederland | Webbeheerder